Różnice w rozwodzie i unieważnieniu

Różnica w pojęciu rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa, a orzeczenie nieważności małżeństwa

Błędna terminologia określająca proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jako „rozwód kościelny” lub „unieważnienie małżeństwa” prowadzi do mylnego przeświadczenia, że każde małżeństwo można rozwiązać. Tymczasem, zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego i normami wynikającymi z Prawa Bożego, małżeństwo sakramentalne, zawarte w ważny sposób jest nierozerwalne. Obowiązujące domniemanie prawne zakłada, że każde małżeństwo jest ważnie zawarte. Proces o orzeczenie nieważności małżeństwa i wyrok Sądu Kościelnego, pozwala obalić ww. domniemanie i stwierdzić, że zgoda małżeńska została wyrażona w wadliwy sposób.

W odróżnieniu od rozwodu, który rozwiązuje zawarte małżeństwa czy unieważnienia małżeństwa, który unieważnia coś co zaistniało, wyrok Sądu Kościelnego nie rozwiązuje małżeństwa, ani go nie unieważnia, ale stwierdza, że małżeństwo nie zostało nigdy w sposób ważny zawarte.

ZGODA MAŁŻEŃSKA

  • Przyczyną sprawczą małżeństwa stanowi zgodne oświadczenie woli kobiety i mężczyzny oraz zdolność ich do wypełnienia złożonej przysięgi małżeńskiej.

PODSTAWY NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

  • Przesłanki nieważności małżeństwa grupuje się na trzy części;
  • przeszkody małżeńskie np. przeszkoda pokrewieństwa, powinowactwa, wieku, religii i inne
  • wady zgody małżeńskiej np. niedojrzałość stron, choroba psychiczna, wykluczenie potomstwa, przymus, bojaźń szacunkowa
  • brak formy kanonicznej- do ważnego zawarcia małżeństwa wymagana jest obecność uprawnionego kapłana oraz świadków.  Nie zachowanie tych wymogów skutkuje brakiem formy kanonicznej.

Zainderesowani są Państwo współpracą? Adwokat Małgorzata Bryła zachęca do kontaktu już dziś!

Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z formularza kontaktowego już teraz