Unieważnienie ślubu kościelnego

Orzeczenie nieważności małżeństwa w kościele katolickim

Stwierdzenie nieważności małżeństwa błędnie określany jako rozwód kościelny lub unieważnienie małżeństwa, a przy tym przeprowadzenie klienta przez cały ten proces to jedno z podstawowych zadań, jakie realizuję jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem. Tego rodzaju współpraca okazuje się niezwykle przydatna, szczególnie w przypadku bardziej skomplikowanych sytuacjach prawnych, kiedy konieczne jest uwzględnienie właściwych regulacji, przewidzianych w poszczególnych kodeksach.

Nie da się zaprzeczyć, że każda społeczność ma własne zasady, jakimi kieruje się w codziennym życiu. Podobnie w Kościele Katolickim, gdzie obowiązuje Kodeks Prawa Kanonicznego, promulgowany przez papieża Jana Pawła II, jako Konstytucja Apostolska, czyli „Sacrae Disciplinae Leges” w 1983 roku, w której umieszczono reguły postępowania społecznego, obowiązujące wiernych także współcześnie.

Zarówno prawo cywilne, jak i prawo kanoniczne, przyjmują, iż małżeństwo to umowa, w formie specyficznego kontraktu między mężczyzną i kobietą, jednak z tą różnicą, że prawo kanoniczne podkreśla istotny dla wiernych element małżeństwa, który nie jest uwzględniany w prawie świeckim, czyli jego sakramentalność. Prawo Kanoniczne, na podstawie nauczania Soboru Watykańskiego II, stanowi bowiem, kan. 1055 – § 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. § 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

Kościelne postępowanie sądowe o nieważność małżeństwa, różni się od procesu cywilnego.

Postępowanie sądowe o nieważność małżeństwa w kontekście prawa kanonicznego, zdecydowanie różni się od procesu cywilnego, między innymi przyczynami, skutkami oraz nazewnictwem.

Procedura związana ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa nie jest tym samym co postępowanie rozwodowe, rozumiane w wymiarze „świeckim”, ponieważ kiedy w procesie cywilnym został potwierdzony zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego (art. 56 § 1 k.r.o.), a małżonkowie są zdecydowani, że nie chcą kontynuować swojego związku, sąd cywilny orzeka rozwód, czyli, innymi słowy, rozwiązanie małżeństwa, oznaczające, że wspomniane małżeństwo, ważnie zawarte według prawa cywilnego, ustaje na skutek konkretnych działań, po upływie określonego czasu jego trwania.

Z kolei w postępowaniach przed Trybunałami Kościelnymi, oceniane są okoliczności okresu przedślubnego i początku małżeństwa. Sąd Kościelny może wydać wówczas wyrok stwierdzający, że dane małżeństwo w ogóle nie zaistniało w świetle obowiązujących zasad, mimo zachowania wszelkich kanonów. Orzeczenie nieważności małżeństwa nie narusza nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa, gdyż w trakcie ustalania przyczyn jego nieważności, Sąd Kościelny skupia się przede wszystkim na wydarzeniach, które miały miejsce przed ślubem, starając się wykazać, że niezdolność, jej symptomy lub inny tytuł nieważności, istniały już przed zawarciem małżeństwa.

Biorąc więc pod uwagę specyfikę procedury określanej jako kościelny proces małżeński, z perspektywy prawa kanonicznego, ustawodawca kościelny sformalizował podstawy prowadzące do rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Wyróżnione przesłanki pogrupowano odpowiednio na: przeszkody kanoniczne, wady zgody małżeńskiej oraz brak formy kanonicznej, wskazując przy okazji właściwy sposób działania, w każdej z powyższych sytuacji.

Wszczęcie postępowania sądowego zależy zatem od właściwego określenia podstawy prawnej całej procedury, gdyż dopiero wówczas możliwe jest sporządzenie skargi powodowej i wniesienie jej do właściwego Trybunału Kościelnego.

Przebieg procesów

Pierwszym etapem procesów sądowych o unieważnienie ślubu kościelnego, które prowadzę jako adwokat w ramach prawa kanonicznego, jest wniesienie skargi powodowej uwzględniającej podstawowe dane osobowe oraz okoliczności sprawy, w tym przesłankę określającą nieważność małżeństwa. W dalszej kolejności należy przedstawić dowody i wziąć udział w przesłuchaniach. Finalnie, na podstawie zgromadzonych informacji, sędziowie kościelni mogą wydać wyrok, od którego przysługuje także apelacja.

Dlaczego moje usługi?

  • Stały kontakt z klientem

    Priorytetem w mojej pracy jako adwokat kościelny jest utrzymywanie stałego kontaktu z klientem. Tego rodzaju komunikacja jest bowiem niezbędna do pełnego zrozumienia potrzeb konkretnych osób i lepszego poznania ich perspektywy, by skutecznie pomóc im w różnych sytuacjach. Klienci mogą zatem być pewni, że wszelkie postępy w ich sprawach, będą na bieżąco omawiane i wyjaśniane w razie potrzeby.

  • Wiedza poparta doświadczeniem

    Będąc specjalistą w dziedzinie prawa kanonicznego, pomagam klientom, łącząc podstawy teoretyczne z doświadczeniem praktycznym. Wiedza zdobyta na studiach, uzupełniona udziałem w licznych konferencjach, pozwala mi świadczyć usługi na najwyższym poziomie, działając zarówno w Polsce, jak i za granicą, pracując tak, aby poszczególne sprawy zakończyły się satysfakcjonującym rozstrzygnięciem.

  • Profesjonalizm

    Etyka zawodowa jest dla mnie niezwykle istotna, dlatego pracuję z pełnym zaangażowaniem, dbając o profesjonalizm i rzetelność. Moim celem jest zrozumienie indywidualnych oczekiwań i priorytetów klientów, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, wspierając wiele osób mierzących się z różnymi problemami z zakresu prawa kanonicznego, szczególnie w kontekście unieważnienia małżeństwa.