Nota biograficzna

martwa-natura-z-waga-sprawiedliwosci

Dzień dobry Państwu

Nazywam się Małgorzata Bryła i jestem adwokatem kościelnym Sądu Biskupiego w Sandomierzu.W 2003r. ukończyłam studia z zakresu prawa kanonicznego i uzyskałam tytuł magistra prawa kanonicznego, broniąc pracę magisterską sporządzoną pod kierunkiem Ks. Bp. Artura Mizińskiego, pt. „Czynności adwokata kościelnego w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa. W 2004r. zdałam egzamin licencjacki, uzyskując tytuł magister licencjat prawa kanonicznego.

Od tego okresu tj. od 2003/2004r., nieprzerwanie zajmuje się prawem kanonicznym, a zwłaszcza procesami o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Swoją wiedzę uzupełniam stale zarówno poprzez członkostwo w Korpusie Adwokatów Kościelnych, uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach z zakresu prawa kanonicznego, ale i przede wszystkim poprzez codzienne aplikowanie prawa kanonicznego.

Moja wiedza z zakresu prawa kanonicznego i procesów małżeńskich opiera się nie tylko na wiedzy teoretycznej, akademickiej, ale i na bogatym 20-letnim doświadczeniu zawodowym, zdobytym przez codzienne praktykowanie prawa kanonicznego.

Ze względu na powyższe, pozwalam sobie Państwu zaproponować swoją pomoc prawno-kanoniczną, z zakresu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z formularza kontaktowego już teraz