Małgorzata Bryła

Kancelaria prawno-kanoniczna, adwokat kościelny

Adwokat kościelny, zajmuje się prowadzeniem procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego przed Trybunałami Kościelnymi.

Szanowni Państwo

Kancelaria prawno – kanoniczna Małgorzata Bryła, (prawnik- kanonista, adwokat kościelny Sandomierskiego Sądu Biskupiego), powstała w 2008r., z myślą niesienia pomocy prawnej osobom chcącym prowadzić proces o orzeczenie nieważności małżeństwa w Trybunałach Kościelnych w Polsce i poza granicami kraju.

Kancelaria prawno-kanoniczna świadczy usługi prawne m.in z zakresu poradnictwa prawno-kanonicznego, kościelnego prawa małżeńskiego, kościelnego prawa procesowego.

Rozwój świadomości społecznej w zakresie praw i obowiązków przysługujących w Kościele Katolickim staje się coraz większy. Duże grono społeczeństwa dąży do uregulowania swojej sytuacji prawno – kanonicznej na forum Kościoła Katolickiego poprzez m.in. prowadzenie procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa.

Kodeks Prawa Kanonicznego zawiera trzy grupy przesłanek w oparciu, o które może być prowadzony proces kanoniczny o orzeczenie nieważności małżeństwa:

Moje doświadczenie

Praktyka zawodowa i doświadczenie zdobywane w tej dziedzinie, ciągłe pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie fachowej literatury, udział w konferencjach z zakresu prawa kanonicznego, czy też kontakt z autorytetami w tej dziedzinie pozwalają na zaoferowanie moich usług Państwu. Przede wszystkim gwarantuje fachową pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa kanonicznego. Prócz wiedzy akademickiej, popartej wymaganymi prawem kanonicznym dyplomami, posiadam również doświadczenie w prowadzeniu spraw w Trybunałach Kościelnych, zarówno w Polsce, jak i za granicami kraju.

W związku z tym, zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które zainteresowane są prowadzeniem procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Zapraszam Państwa do bezpłatnej, wstępnej konsultacji prawnej online, w zakresie oceny zasadności Państwa sprawy i  zasadności kierowania jej do Sądu Biskupiego.

Unieważnienie ślubu kościelnego

Stwierdzenie nieważności małżeństwa to proces, w którym jako adwokat zajmuje się prowadzeniem spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Trybunałami Kościelnymi. Dzięki praktyce zawodowej oraz doświadczeniu jako adwokat kościelny, proponuję klientom na Podkarpaciu i nie tylko, wsparcie prawne obejmujące czynności określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego z zakresu poradnictwa prawno-kanonicznego, kościelnego prawa małżeńskiego czy też prawa procesowego. Decydując się na współpracę z profesjonalistą, można mieć zatem pewność rzetelnej obsługi, niezależnie od zakresu sprawy.

Orzeczenie nieważności małżeństwa (mylnie określane jako rozwód kościelny)

Orzeczenie nieważności małżeństwa w którego realizacji pomagam jako adwokat to złożony proces wyróżniający się kilkoma istotnymi elementami. Przede wszystkim, by rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa musi istnieć tzw. przesłanka nieważności małżeństwa, która stanowi podstawę do sporządzenia skargi powodowej. Po ukonstytuowaniu się tytułu/tytułów nieważności ma miejsca tzw. instrukcja sprawy, w ramach której odbywają się przesłuchania stron, świadków, powoływany jest biegły sądowy. Ostatni etap procesu to wydanie wyroku, który jeśli sędziowie kościelni osiągną pewność moralną, skutkuje orzeczenie nieważności małżeństwa.

Przebieg procesów

Przebieg procesów sądowych w ramach prawa kanonicznego, a zwłaszcza w kontekście spraw dotyczących małżeństw został starannie określony i podlega specyficznym regułom. Rozpoczyna się od skargi powodowej, gdzie należy wskazać podstawowe dane osobowe oraz konkretne okoliczności, definiując jakiej sprawy dotyczy cały proces. W dalszej kolejności przedstawia się dowody, aby finalnie mogły nastąpić przesłuchania, również w obecności biegłego sądowego. W ostatnim etapie publikowane są akta, a sędziowie wydają wyrok, od którego przysługuje także prawo złożenia apelacji.

Małgorzata Bryła - nota biograficzna

Jako adwokat prawa kanonicznego ze Stalowej Woli oferuję pomoc osobom zainteresowanym przeprowadzeniem procesu związanego ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa kościelnego czy też rozwodu kościelnego. Ukończyłam studia z wyróżnieniem, zyskując tytuł magistra w 2003 roku i od tamtej pory nieprzerwanie rozwijam swoje umiejętności oraz wiedzę, chociażby poprzez codzienne stosowanie prawa kanonicznego, członkostwo w Korpusie Adwokatów Kościelnych, czy też uczestnictwo w konferencjach branżowych, aby gwarantować klientom zadowolenie z wykonywanej przeze mnie pracy.

Dlaczego moje usługi?

  • Stały kontakt z klientem

    Priorytetem w mojej praktyce zawodowej jako adwokat kościelny na Podkarpaciu, zdecydowanie okazuje się utrzymywanie stałego kontaktu z klientem. Uważam, że otwarta i regularna komunikacja to klucz do pełnego zrozumienia indywidualnych potrzeb oraz skutecznej współpracy z konkretnymi osobami. Ponadto takie podejście ułatwia bieżące śledzenie postępów oraz zrozumienie wielu zagadnień prawnych, głównie za sprawą mojego zaangażowania, otwartości i dostępności dla Państwa.

  • Wiedza poparta doświadczeniem

    Działania specjalisty w dziedzinie prawa kanonicznego opierają się przede wszystkim na solidnym fundamencie teoretycznym, czyli wiedzy ze studiów, książek, wystąpień autorytetów czy też konferencji branżowych. Oprócz tego należy podkreślić również znaczenie doświadczenia praktycznego, ponieważ sytuacje, z jakimi mierzą się klienci to zupełnie inne historie, przez co często jedynie dzięki połączeniu tych dwóch aspektów, udaje się osiągnąć satysfakcjonujące rozstrzygnięcie sprawy.

  • Profesjonalizm

    Niezależnie od zakresu obowiązków, w swojej pracy kieruję się najwyższymi standardami etyki zawodowej, rzetelnością oraz skrupulatnością. Dążę do pełnego zrozumienia indywidualnych oczekiwań oraz priorytetów, aby świadczyć usługi na zadowalającym poziomie. Oferowane przeze mnie kompleksowe wsparcie na poszczególnych etapach procesu prawno-kanonicznego, opiera się zatem na pełnym profesjonalizmie, solidnej wiedzy, doświadczeniu oraz zaangażowaniu w obronę interesów klienta.

Potrzebujesz pomocy?
Skorzystaj z formularza kontaktowego już teraz